1.THÔNG TIN KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

 • Người đã có kiến thức cơ bản về tiếng Hàn.
 • Người đang muốn cải thiện kỹ năng phản xạ giao tiếp tiếng Hàn.
 • Người muốn học để phục vụ giao tiếp trong công việc.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 • Trang bị cho học viên kỹ năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Hàn.
 • Giúp phản xạ giao tiếp tốt trong môi trường công việc với người Hàn.

GIÁO TRÌNH HỌC:

 • Giáo trình được biên soạn và xây dựng bởi đội ngũ giáo viên cùng ban cố vấn người Hàn.

2.LỘ TRÌNH HỌC TẬP

 • Số bài học: 10 bài
 • Số buổi học: 30 buổi
 • Số lượng học viên: 20 học viên

3.CAM KẾT

 • Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy tốt và giàu kinh nghiệm.
 • LAS ACADEMY luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ học viên.

4.LỊCH KHAI GIẢNG

đang cập nhật…