Phía sau đội ngũ giáo viên chất lượng LAS ACADEMY còn có 2 vị giáo sư người Hàn Quốc làm ban cố vấn, nhằm đảm bảo chất lượng nội dung tiếng Hàn được tốt nhất cho học viên.