Nhằm đảm bảo chất lượng cho các học viên Tiếng Hàn, LAS ACADEMY đã tuyển chọn đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, đã từng làm việc trong môi trường với người Hàn Quốc và có trình độ tối thiểu từ cử nhân đại học trở lên.