Ngữ pháp làm gì cho ai đó tiếng Hàn

Ngữ pháp làm gì cho ai đó tiếng Hàn dùng để mô tả một hành động của người A làm cho người B. Ví dụ: tôi đã tặng quà sinh nhật cho bạn tôi vào ngày hôm qua, hôm nay đồng nghiệp của tôi đã đến chở tôi đi làm cùng, sếp tôi đã hướng dẫn tôi cách làm báo cáo công việc,…

Ngữ pháp làm gì cho ai đó tiếng Hàn kèm mẫu câu và hội thoại chi tiết
Ngữ pháp làm gì cho ai đó tiếng Hàn

Ngữ pháp làm gì cho ai đó trong tiếng Hàn là sử dụng tiểu từ “에게/한테” gắn vào sau danh từ, dùng để chỉ người/ con vật nhằm xác định đối tượng tiếp nhận một hành động.

Cấu trúc: N + 에게/한테 + V

Lưu ý:

에게/한테 được sử dụng nhiều trong văn nói, còn 에게 thì mới chủ yếu được dùng nhiều trong văn viết

에게/한테 thường được sử dụng với người/ con vật, 에 thì được dùng cho nơi chốn, sự vật.

에게/한테 thì không thể sử dụng với tất cả các động từ mà chỉ nên dùng với các tiểu từ sau đây:

주다: đưa cho

선물하다: tặng quà

던지다: ném

보내다: gửi

쓰다: viết

전화하다: gọi điện thoại

묻다: hỏi

가르치다: dạy

말하다: nói

팔다: bán

가다: đi

오다: đến

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *