Ngữ pháp liệt kê trong tiếng Hàn

Ngữ pháp liệt kê trong tiếng Hàn được sử dụng thường xuyên để diễn đạt khi xuất hiện hơn 2 sự vật – sự việc trong câu nói hoặc trong văn viết. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ở mức độ cơ bản nhất, còn khi bạn học lên các trình độ cao hơn thì sẽ có cách diễn đạt khác hay hơn.

Ngữ pháp liệt kê trong tiếng Hàn
Ngữ pháp liệt kê trong tiếng Hàn

와 , 과, (이)랑, 하고: Tiểu từ liệt kê

nghĩa : Và , Với.

Bạn dùng các từ này để liệt kê những sự vật, sự việc, hoặc danh từ nói đến trong câu. Khi sử dụng, nếu như có nhiều hơn 2 danh từ, sự vật, hoặc sự việc thì sử dụng nhằm liệt kê ra.

Với từ 와, 과 : thường được sử dụng nhiều trong viết, thuyết trình, nói

Đối với từ (이)랑, 하고 : sử dụng nhiều trong giao tiếp hằng ngày.

Với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng 과, 이랑.

Với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng 와, 랑.

Với 하고 có thể kết hợp với danh từ kết thúc phụ âm, hoặc nguyên âm đều được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *