Ngữ pháp vừa vừa trong tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp vừa vừa trong tiếng Hàn dùng để diễn tả 2 hành động đang được thực hiện cùng lúc với nhau. Ví dụ: vừa ăn vừa xem tivi, vừa chạy xe vừa ngắm cảnh, vừa xem phim vừa ăn bắp rang,…

Ngữ pháp 38: (으)면서 : VỪA … VỪA …
Ngữ pháp vừa vừa trong tiếng Hàn

1.Cấu trúc V + (으)면서: vừa….vừa…

Cấu trúc này mô tả 2 mệnh đề trước và sau được diễn ra đồng thời cùng lúc với nhau. Phía trước (으)면서 không được chia mệnh đề thì quá khứ và thì tương lai. Chủ ngữ của 2 mệnh đề trong câu phải luôn luôn đồng nhất với nhau.

2.Cấu trúc N + (으)면서: vừa….vừa….

Cấu trúc này diễn tả một người nào đó mang 2 tư cách hoặc 2 nhiệm vụ. Ví dụ: vừa là sinh viên thực tập vừa là nhân viên trong công ty.

3.Cấu trúc A + (으)면서: vừa….vừa….

Cấu trúc này diễn tả một người nào đó hoặc một sự vật nào đó mang 2 tính chất hoặc tính cách. Ví dụ: cái đồng hồ này vừa rẻ vừa đẹp.

Xem thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Hàn hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *