Ngữ pháp định làm gì trong tiếng Hàn

Ngữ pháp định làm gì trong tiếng Hàn dùng để diễn tả hành động định làm một việc gì đó mà chưa xảy ra. Ví dụ: tôi định đi học tiếng Hàn, tôi định đi du lịch Hàn Quốc, tôi định học đàn piano,…

NGỮ PHÁP “ĐỊNH (DỰ ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ) TRONG TIẾNG HÀN – V (으)려고 하다
Ngữ pháp định làm gì trong tiếng Hàn

Cách dùng cấu trúc ngữ pháp định làm gì trong tiếng Hàn

Cấu trúc này diễn tả một hành động dự định làm một việc gì đó của một đối tượng nào đó.

Cấu trúc: (으)려고 하다

Cách chia: ‘려고 하다’ kết hợp với gốc động từ không có patchim

Khi ở dạng phủ định thì sẽ được kết hợp với gốc động từ trước khi kết hợp với mẫu câu (으)려고 하다, không kết hợp phủ định với động từ 하다 trong mẫu câu.

Khi ở dạng quá khứ, thì quá khứ kết hợp với động từ 하다 thành 했어요.

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *