Cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn gián tiếp, đây là một trong những ngữ pháp rất quan trọng. Bởi vì nó thường được dùng trong giao tiếp hằng ngày và có cả trong các kỳ thi, đặc biệt khi làm phiên dịch viên cũng thường xuyên phải sử dụng loại ngữ pháp này.

Ngữ pháp gián tiếp thường được dùng để tường thuật lại lời nói về một sự việc hiện tượng nào đó mà người nói đã nghe được trước đó.

Ngữ pháp này còn được gọi với một cái tên khác đó là ngữ pháp tường thuật, một số bạn mới học nên khi nghe thuật ngữ này cứ nghĩ đây là 1 loại ngữ pháp khác so với ngữ pháp gián tiếp.

Ngữ pháp 16: phần 1: Cách nói gián tiếp trong tiếng Hàn
Cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn

1.Cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn với động từ

Hiện tại: V + ㄴ/는다고 하다: Nói.

Quá khứ: V + 았/었/였다고 하다: Nói, đã.

Tương lai: V + 겠다고 하다: nói.

2.Cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn với tình từ và câu mệnh lệnh

2.1.Tính từ

Hiện tại: V + 다고 하다

Quá khứ: V + 았/었/였다고 하다

Tương lai: V + 겠다고 하다

2.2.Câu mệnh lệnh

V + (으)라고 하다.

Đuôi câu mệnh lệnh ((으)세요, (으)십시오, 아/어/여라…) biến đổi thành (으)라고 하다

3.Cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp tiếng Hàn với danh từ

N + (이)라고 하다

Như vậy, ở phía trên Las đã trình bày 3 cách sử dụng ngữ pháp gián tiếp trong tiếng Hàn cho bạn, chúc bạn học tập tốt và ứng dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong học tập nhé!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *