Ngữ pháp không những mà còn trong tiếng Hàn

Ngữ pháp không những mà còn trong tiếng Hàn dùng để diễn đạt ý nghĩa vế sau của câu nói, đồng thời vế sau cũng tương trợ liên đới cho nghĩa của vế trước. Cấu trúc ngữ pháp này cũng là một trong những cấu trúc rất thông dụng, được sử dụng trong cả văn viết và văn nói.

Ngữ pháp 32: (으)ㄹ 뿐만 아니라: Không những … mà còn
Ngữ pháp không những mà còn trong tiếng Hàn

Cách dùng ngữ pháp không những mà còn – (으)ㄹ 뿐만 아니라

(으)ㄹ 뿐만 아니라 sẽ được đặt vào thân của tính từ hoặc động từ. Với cấu trúc này sẽ thêm vào trong câu làm nhấn mạnh cho hành động trong câu và tính chất của chủ từ nằm trong câu. Có nghĩa là vế sau sẽ thêm một sự thật hoặc tình huống khác vào một sự thật hoặc tình huống đã xảy ra ở vế phía trước nó.

Ngoài cách sử dụng (으)ㄹ 뿐만 아니라 như phía trên thì bạn có thể sử dụng một cụm từ khác cho cấu trúc ngữ pháp này đó là (으)ㄹ 뿐더러.

Lưu ý:Nếu vế trước của 뿐만 아니라 trong trường hợp 이다 thì sẽ đổi thành 일 뿐만 아니라. Nếu là danh từ thì sẽ đổi thành 뿐만 아니라.

Xem thêm: Học tiếng Hàn bao lâu thì giao tiếp được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *