Ngữ pháp nếu muốn trong tiếng Hàn

Ngữ pháp nếu muốn trong tiếng Hàn dùng để diễn tả một sự việc hoặc một đối tượng nào đó nếu muốn A thì phải B. ví dụ: nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì bạn phải học thật chăm chỉ, nếu muốn có thân hình đẹp thì bạn phải tập gym,…

Ngữ pháp muốn trong tiếng Hàn kèm ví dụ cực chi tiết
Ngữ pháp nếu muốn trong tiếng Hàn

Cách dùng cấu trúc ngữ pháp nếu muốn trong tiếng Hàn

(으) 려면 có ý nghĩa: nếu bạn có kế hoạch / muốn / ý định … thì bạn nên …”. Cấu trúc này là sự kết hợp của – (으) 려고 하면:

(으) 려고 하다 (Dự định, kế hoạch) + (으) 면 (nếu) = (으) 려고 하면 (Nếu (bạn) có ý định…) = (으) 려면 (Nếu (bạn) có ý định)

A + 으려면              Nếu động từ kết thúc bằng một phụ âm

A + 려면                  Nếu động từ kết thúc bằng một nguyên âm  hoặc ㄹ

하다                               하려면

먹다                               먹으 려면

살다                               살려면

배우다                           배우 려면

쓰다                               쓰려면

만나다                           만나 려면

Xem thêm: Có bao nhiêu ngữ pháp trong tiếng Hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *