Ngữ pháp quyết định trong tiếng Hàn

Ngữ pháp quyết định trong tiếng Hàn dùng để thể hiện sự quyết định làm một việc gì đó hoặc quyết tâm làm một việc gì đó kể từ thời điểm hiện tại cho đến tương lai. Trong đời sống hàng ngày bạn sẽ gặp rất nhiều tình huống quyết định ví dụ như: tôi quyết định cai thuốc lá, dịp lễ này tôi quyết định đi du lịch 2 ngày, tôi quyết định chọn ngành học tiếng Hàn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông,…

NGỮ PHÁP V+기로 하다 – QUYẾT ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ… - Du học Hàn Quốc Bomi
Ngữ pháp quyết định trong tiếng Hàn

V + 기로 하다: quyết định làm gì đó

Cấu trúc ngữ pháp này sử dụng để diễn tả lời sự hứa hẹn, quyết tâm, quyết định làm một việc gì đó. Thông thường thì sẽ chia 기로 하다 thành 기로 했다. Ngoài ra Bạn cũng có thể dùng nó như câu đề nghị ở thì hiện tại với đuôi -(으)ㅂ시다. Nếu trước 기로 하다 thì sẽ không chia về dạng quá khứ.

Trong trường hợp với câu phủ định thì có 2 hình thức để sử dụng 기로 하다.

Trường Hợp 1: Phủ định gắn vào động từ chính cấu trúc như sau “V지 않기로 하다 / 안 V기로 하다” . Dịch là “ quyết định không làm gì đó”.

Trường Hợp 2: Phủ định gắn vào sau đuôi câu 기로 하다 thì cấu trúc như sau “ V기로 하지 않다” . Dịch là “ không quyết định làm gì đó”.

Ngoài ra đối với động từ 하다 trong ngữ pháp này có thế thay thế bằng các động từ sau tùy theo các tình huống cụ thể để áp dụng “ 결정하다( quyết định), 결심하다(quyết tâm), 약속하다(hứa hẹn)…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *